Scroll to top
© 2023 badura works
Udostępnij

Badania


Skuteczność i bezpieczeństwo są dla nas najważniejsze.

HISTORIA BADAŃ
NAD PREPARATEM

Informacje o produkcie

QUUS jest pierwszym weterynaryjnym przypadkiem zastosowania OATin Technology oraz naszego izolatu beta glukanu w weterynarii.

Pomysł zrodził się w trakcie jednego z wieczorów w ramach których członkowie nieistniejącego jeszcze zespołu podjęli decyzję o wykorzystaniu izolatu beta glukanu w zapobieganiu chorób u zwierząt. W ramach selekcji wybrano konie, z uwagi na ich wysoką wrażliwość na otoczenie oraz warunki bytowe. Następnie na bazie dostępnych publicznie badań wyselekcjonowano końskie wrzody żołądka jako pierwszy problem, z którym zespół zdecydował się zmierzyć.

Wybór podwykonawcy

Opracowanie finalnego produktu wymagało przeprowadzenie wielu badań oraz doboru właściwych partnerów. Wiedza, doświadczenie prof. Artura Niedźwiedzia oraz jego wysoka umiejętność konstruktywnej współpracy zdecydowały o wyborze Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, jako podwykonawcy.

Pierwsze receptury

W trakcie pracy nad projektem opracowanych zostało kilka receptur zarówno na bazie izolatu beta glukanu z owsa GF2050, jak i innych form otrąb, a także jego pochodnych zawierających beta glukan (w nie wyizolowanej formie). W tym samym czasie zostały także opublikowane wyniki cząstkowe w listopadowym wydaniu czasopisma “Weterynaria w terenie”.

Rozpoczęcie testów

Gotowy produkt oddaliśmy w ręce testerów w 2023 roku. Choć w pierwotnym założeniu QUUS miał być preparatem tylko wspomagającym leczenie wrzodów żołądka u koni, to okazało się, że uzyskane wyniki wykazały możliwość wyeliminowania wrzodów żołądka bez wsparcia farmakologicznego na poziomie I i II stopnia. W lipcu tego samego roku produkt dostał pozwolenie wejścia na rynek.

Od września rozpoczęliśmy kampanię pilotażową z wybranymi weterynarzami. W grudniu 2023 roku ruszyliśmy z limitowaną, bezpośrednią sprzedaż naszego produktu.

PROF. DR HAB. ARTUR NIEDŹWIEDŹ

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

ARTYKUŁ

Jak izolat beta glukan z owsa działa na żołądek koni? Odpowiedź na to pytanie i opis zaskakujących obserwacji na temat skuteczności tego składnika w leczeniu wrzodów żołądka znajdziecie w artykule przedstawiającym wyniki badań, które prowadził prof. Artur Niedźwiedź.

SPECJALIZACJA
I DOŚWIADCZENIE

Prof. dr hab. Artur Niedźwiedź – lekarz weterynarii z wieloletnim doświadczeniem. Związany z Katedrą Chorób Wewnętrznych z Kliniką Koni, Psów i Kotów na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Autor oraz współautor ponad 140 prac naukowych, komunikatów konferencyjnych i artykułów popularno – naukowych. Specjalizuje się w chorobach koni, a szczególnie na tych z obszaru układu oddechowego i pokarmowego, endokrynologii oraz parazytozach w obrębie przewodu pokarmowego